บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด"

บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด


114/363 หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด ตั้งอยู่ที่

114/363 หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด

ได้แก่ 0115558003862
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สร้างทรัพย์ 2558 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*