บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด"

บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด


250/71 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด ตั้งอยู่ที่

250/71 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ได้แก่ 0115558003935
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*