บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดสรรที่ดินค้าที่ดินปลูกสร้างอาคารเพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด


40 หมู่ที่ 13 ถนนบางนาตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

40 หมู่ที่ 13 ถนนบางนาตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115558003994
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*