บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด"

บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับทำบัญชีรับจดทะเบียนทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนรับตรวจสอบบัญชีวางระบบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด


333/296 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/296 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0115558004001
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญรุ่งเรือง การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*