บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด"

บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายซ่อมติดตั้งเครื่องจักรรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด


29 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

29 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0115558004010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เอส. คอนซูเมเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*