บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด"

บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าการผลิตจัดหาจัดสร้างซึ่งไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด


461 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

461 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด

ได้แก่ 0115558004168
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามเพลเล็ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*