บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด"

บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทำสื่อโฆษณาทุกชนิดออกแบบทำสื่อโฆษณาออกแบบทำสื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด


299/123 หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

299/123 หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0115558004231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจทีซี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*