บริษัท บีเอส 100 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอส 100 จำกัด"

บริษัท บีเอส 100 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอส 100 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอส 100 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างงานเชื่อมรางอัดหินวางรางวางหมอนรถไฟและทำระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอส 100 จำกัด


51/215 หมู่ที่ 3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอส 100 จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/215 หมู่ที่ 3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอส 100 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอส 100 จำกัด

ได้แก่ 0115558004273
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอส 100 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอส 100 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*