บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด"

บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องจักรนำเข้าส่งออกและจำหน่ายในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด


2/2 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/2 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด

ได้แก่ 0115558004281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท ซีเอ็นซี โบร จำกัด

Leave a Comment


*