บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด"

บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 35,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าส่งออก จำหน่ายเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานพิมพ์ งานพลาสติก งานไม้และงานโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด


213 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

213 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด

ได้แก่ 0115558004338
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*