บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด"

บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด


160/8 หมู่ที่ 10 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

160/8 หมู่ที่ 10 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด

ได้แก่ 0115558004389
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*