บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด"

บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านขายปลีกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด


188/6 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/6 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด

ได้แก่ 0115558004656
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพ็ท เซอร์เคิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*