บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด"

บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด


30/15 ห้อง 101 ซอยมัณฑนา ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/15 ห้อง 101 ซอยมัณฑนา ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด

ได้แก่ 0115558004737
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองมัณฑนา 17 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*