บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าการบริการและเป็นตัวแทนจำหน่ายชีวภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด


555/114 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/114 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0115558004745
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีแอนด์พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*