บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหารการจัดการอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


99/100 หมู่ที่ 6 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/100 หมู่ที่ 6 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0115558004800
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*