บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด"

บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าขายส่งขายปลีกอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์เก่าเครื่องยนต์เก่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด


109/316-318 หมู่ที่ 13 ซอยเมืองเซียงกง ซอย 5 ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/316-318 หมู่ที่ 13 ซอยเมืองเซียงกง ซอย 5 ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0115558004834
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*