บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด"

บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียนแบบพิมพ์เครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด


117/14 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

117/14 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0115558004869
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 304 อีสเทิร์นซีบอร์ด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*