บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด"

บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด


195/1 อาคารราฟาเอลแมนชั่น หมู่ที่ 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

195/1 อาคารราฟาเอลแมนชั่น หมู่ที่ 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115558004915
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ราฟาเอลแมนชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*