บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา งานระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


479/227 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

479/227 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0115559000018
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*