บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด


104/64 หมู่ที่ 5 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

104/64 หมู่ที่ 5 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0115559000034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ถุงเงิน โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*