บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด"

บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด


88/122 หมู่ที่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/122 หมู่ที่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0115559000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.สรรพกิจ พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*