บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด"

บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและพัฒนาระบบโปรแกรมระบบทางด้านเทคนิค สื่อ สารสนเทศ พัฒนาและเขียนโปรแกรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด


55/156 หมู่บ้านจาวา เบย์ หมู่ที่ 15 ซอยกิ่งแก้ว 19 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/156 หมู่บ้านจาวา เบย์ หมู่ที่ 15 ซอยกิ่งแก้ว 19 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด

ได้แก่ 0115559000085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*