บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และการจัดระว่างการขนส่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


199/188 หมู่ที่ 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/188 หมู่ที่ 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0115559000107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีดี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*