บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อมา ขายไป พลังงานเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน เป็นต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด


114/202 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

114/202 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0115559000123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*