บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด"

บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย ดัดแปลงส่วนประกอบ อุปกรณ์สื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด


1358/17 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1358/17 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0115559000158
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทูมิเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*