บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด"

บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผม และให้สีกึ่งถาวรจากการสกัดจากธรรมชาติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด


96/6 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

96/6 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด

ได้แก่ 0115559000166
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางสิ่งบางอย่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*