บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย ประตู PVC U-PVC วงกบ และบานประตูไม้สังเคราะห์ บานซิ้ง บานชาร์ป ตู้แขวน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด


90 ถนนท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

90 ถนนท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0115559000174
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรพ่อ ดอร์ เทค อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*