บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด


417 หมู่บ้านสยามนิเวศน์ หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

417 หมู่บ้านสยามนิเวศน์ หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115559000191
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภัทรา กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*