บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด"

บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการบดย่อยเศษพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด


286 หมู่ที่ 1 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด ตั้งอยู่ที่

286 หมู่ที่ 1 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด

ได้แก่ 0115559000247
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์ พลาส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*