บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างซ่อมดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด


555/398 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/398 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0115559000255
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี ลัคกี้ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*