บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด"

บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด


274/2 หมู่ที่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด ตั้งอยู่ที่

274/2 หมู่ที่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด

ได้แก่ 0115559000280
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*