บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายชิ้นส่วนต่างทุกชนิด ของเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


9/10 หมู่บ้านพฤกษ์ลดาบางนา หมู่ที่ 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/10 หมู่บ้านพฤกษ์ลดาบางนา หมู่ที่ 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

แผนที่บริษัท บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115559000310
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชายน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*