บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำความสะอาด ท่าอากาศยาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด


222/98 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ บางนา-เทพารักษ์ หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/98 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ บางนา-เทพารักษ์ หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115559000336
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพาเวอร์ คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*