บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด"

บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออกสินค้าภายในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด


86/43 หมู่ที่ 7 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

86/43 หมู่ที่ 7 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด

ได้แก่ 0115559000344
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามมายมู่สลี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*