บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด"

บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับจ้างกลึง มิลลิ่ง เชื่อม เจียร ซีเอ็นซี โลหะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด


607/9 หมู่ที่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

607/9 หมู่ที่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0115559000352
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.มั่นทรัพย์ แอนด์ พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*