บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด"

บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทน นายหน้า จำหน่ายสินค้าอุโภค บริโภคและอาหารเสริมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด


71/35 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/35 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด

ได้แก่ 0115559000387
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สก๊อตร้อยล้าน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*