บริษัท เจวี-โค1 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจวี-โค1 จำกัด"

บริษัท เจวี-โค1 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจวี-โค1 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจวี-โค1 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน อาคารชุด และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจวี-โค1 จำกัด


99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจวี-โค1 จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เจวี-โค1 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจวี-โค1 จำกัด

ได้แก่ 0115559000395
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจวี-โค1 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจวี-โค1 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*