บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด"

บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด


382/13 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

382/13 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ได้แก่ 0115559000450
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเฟรช ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*