บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด"

บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการซ่อม เคาะ พ่นสี รถยนต์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด


199/61 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ (กม.14) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/61 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ (กม.14) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด

ได้แก่ 0115559000476
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค บอดี้ ออโต้ 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*