บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนจำหน่าย และรับจ้าง ผลิต ซ่อมแซม รับหล่อลูกกลิ้งยาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด


55/16 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/16 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0115559000506
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศศิประภา เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*