บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานบริการ รับจ้างทุกประเภท ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


199/3139 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/3139 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0115559000514
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*