บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า และค้าเครื่องยนต์ อะไหล่ และชิ้นส่วนของรถยนต์เก่าและใหม่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด


109/603 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/603 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0115559000557
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส อาร์ เอส ออโต้ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*