บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สินค้าจำพวกวัสดุสิ้นเปลืองในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ถุงมือ แผ่นเบกาไลท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


5/187 หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ ถนนศรีนครินทร์ ซอยศรีด่าน 22 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/187 หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ ถนนศรีนครินทร์ ซอยศรีด่าน 22 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0115559000565
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คีรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*