บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด"

บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดหา เป็นนายหน้า และตัวแทน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด


222/1 หมู่ที่ 11 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/1 หมู่ที่ 11 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด

ได้แก่ 0115559000603
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลีโอ สก๊อท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*