บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด"

บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ยาสีฟัน สบู่ ครีมอาบน้ำ ผงซักฟอก สินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด


18/50 หมู่ที่ 3 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/50 หมู่ที่ 3 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด

ได้แก่ 0115559000611
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาดาม นิวเคลียร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*