บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด


115/308 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

115/308 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0115559000646
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเทค เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*