บริษัท ฑฑฑ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฑฑฑ จำกัด"

บริษัท ฑฑฑ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฑฑฑ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฑฑฑ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบและจัดทำกิจกรรมทางการตลาดทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฑฑฑ จำกัด


120/89 หมู่ที่ 6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฑฑฑ จำกัด ตั้งอยู่ที่

120/89 หมู่ที่ 6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ฑฑฑ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฑฑฑ จำกัด

ได้แก่ 0115559000654
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฑฑฑ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฑฑฑ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*