บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างกลึง ไส เจีย มิลลิ่งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


264/4 หมู่ที่ 9 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

264/4 หมู่ที่ 9 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0115559000689
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอชพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*