บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อจัดหาจำหน่ายขนส่งอาหารภาชนะอุปกรณ์เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด


107/14 หมู่ที่ 8 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

107/14 หมู่ที่ 8 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115559000697
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไรเดอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*