บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด"

บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างเป็นนักแสดง พิธีกร จัดงานแสดงต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด


99/811 หมู่บ้านชลลดาสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/811 หมู่บ้านชลลดาสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด

ได้แก่ 0115559000719
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เธาซันด์ ไลท์ เยียส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*